زنی فوق‌العاده


مایا آنجلو
ترجمه: نینا وباب

زن‌های زیبا از خودشان می‌پرسند راز من کجا پنهان شده
من جذاب نیستم حتا هیکلم شبیه مانکن‌ها نیست
ولی تا می‌خواهم بهشان بگویم
فکر می‌کنند دارم دروغ می‌گویم
می‌گویم
رازم در امتداد بازوانم است
پهنای باسنم
در شکل راه رفتنم
فرم لبانم
من یک زنم
فوق‌العاده
زنی فوق‌العاده
همینم

وارد اتاق می‌شوم
به همان سردی که شما مردها می‌پسندید
مردها می‌ایستند یا
زانو می‌زنند
و بعد مثل دسته‌ی زنبورهای عسل
دور جمع می‌شوند
می‌گویم
رازم در درخشش چشمانم است
و سفیدی دندان‌هایم
در رقص کمرم
و شادابی پاهایم.
من یک زنم
فوق‌العاده
زنی فوق‌العاده
همینم

مردها خودشان هم در حیرت مانده‌اند
چه چیزی در من می‌بینند
آنها خیلی تلاش می‌کنند
ولی نمی‌توانند به راز پنهانی‌ام پی ببرند.
وقتی سعی می‌کنم نشانشان دهم
آنها می‌گویند که باز هم نمی‌توانند ببینند.
می‌گویم
رازم در قوس کمرم است
تابندگی لبخندم
در شکاف سینه‌ام
جذبه‌ی اندامم.
من یک زنم

فوق‌العاده.
زنی فوق‌العده
همینم.
حالا می‌فهمید
چرا هیچوقت سرم خم نمی‌شود
من نه داد می‌زنم نه اهل قیل و قالم
و نه حتا مجبور می‌شوم با صدای بلند حرف بزنم
همین که نگاهی به من می‌اندازید
باید احساس غرور کنید
می‌گویم
رازم در تلق تلق پاشنه‌هایم است
در پیچ و تاب موهایم
در کف دستم
نیازم به جلب توجه
چون من یک زنم
فوق‌العاده
زنی فوق‌العاده
همینم