شعری از وندي کُپ، منتشر شده در گاردین

وندي کُپ، شاعر انگليسي متولد سال ۱۹۴۵، به خاطر سبک پارودي شعرهايش در بريتانيا مشهور است. وندي اعتقاد دارد با پارودي، مدهاي رايج در شعر معاصر را به چالش مي‌کشد. مردان، سوژه‌ي اصلي طنز تلخ شعرهاي او هستند. از او تاکنون بيش از ده مجموعه شعر منتشر شده است.
اين شعر ۱۴ ژوئن، به نقل از آخرين مجموعه شعر او با نام «دو درمان براي عشق»، در در گاردين منتشر شده است.

«هديه»
وندي کپ
ترجمه: مجتبا پورمحسن
در صفحه‌ي سفيد اول کتابي
که هديه‌ي سالروز مراسم تاييد من است )۱)
نوشته شده
«با عشق به وندي
از طرف نانا
مزمور ۹۸» )۲)

نهايتش نگاهي به مزمور ۹۸ مي‌اندازم
دو سطر اولش را به خاطر دارم
به بقيه‌اش هم نگاهي سرسري مي‌اندازم
از ۳۵ سال پيش
وقت نماز مغرب
گروه کر، مزمور نانا را مي‌خوانند
حداقل تا جايي که من توجه کرده‌ام

آه، نانا، براي خدا سرودي تازه بخوان
اين تنها چيزي است که از تو مي‌خواهم

۱- Confirmtion مراسم تاييد، مراسمي است که با آن يک فرد مسيحي رسماً توسط عيسي مسيح پذيرفته مي‌شود. اين مراسم در اروپاي غربي، بلافاصله پس از غسل تعميد انجام مي‌شود اما در اروپاي شرقي، اين مراسم را به سن عقل موکول مي‌کنند (معمولاً هفت سالگي). مراسم تاييد را مي‌توان همسنگ جشن تکليف در اسلام دانست.

۲- مزمور ۹۸ حضرت داوود: مزمور براي خداوند، سرود تازه سراييد زيرا کارهاي عجيب کرده است، يمين و بازوي قدوس او، او را پيروز ساخته است. (انتشارات انجمن کليميان ايران)