شعري از خوان رامون *خميه‌نز

من، من نيستم
ترجمه: مجتبا پورمحسن

من، من نيستم
من اين يکي هستم
که کنار من قدم مي‌زند و او را نمي‌بينم
گاهي موفق مي‌شوم ببينمش
و گاهي هم فراموش مي‌کنم؛
کسي که وقتي حرف مي‌زنم ساکت و آرام مي‌ماند
و با مهرباني مي‌بخشد، وقتي من متنفر مي‌شوم
کسي که جايي قدم مي‌زند که من نيستم
کسي که سرپا خواهد ماند، وقتي که من مي‌ميرم

*خورخه رامون خيمه‌نز (۱۸۸۱- ۱۹۵۸) شاعر اسپانيايي بود که در سال ۱۹۵۶ جايزه‌ي نوبل ادبيات را دريافت کرد.


چهارشنبه – ۳۰ دي ۱۳۸۸