انديشه

  • ‌‌در باب‌ فلسفه‌ی‌ پوشش‌ و هویت‌ فردی‌
  • ‌‌درباره‌ي‌ عبارت‌ مجعول‌ «مردم»
  • عليه عبارات مجعول «موسيقي اصيل ايراني» و «سينماي ملي»
  • گفت و گو با دکتر آرش نراقی، درباره روشنفکری دینی و آرای اخیر سروش:
  • گفت و گو با دکتر حامد فولادوند، درباره‌ی شباهت‌های جنبش می ۶۸ و انقلاب ایران: