مجموعه شعر «تانگوي تک‌نفره»

  • تانگو به سبک مجتبا
  • تانگوي تك نفره
  • نامه- نقدي از حسين نوش‌آذر درباره‌ي «تانگوي تک‌نفره»
  • نقد کوروش رنجبر درباره‌ي مجموعه شعر«تانگوي تک نفره»
  • tango21

    مجموعه شعر «تانگوي تک‌نفره»/۱۳۸۸/ انتشارات هزاره سوم انديشه