چاپ دوم براي «بهار ۶۳»

فرهيختگان: مجتبا پورمحسن، هم روزنامه‌نگار است، هم منتقد، هم مترجم و هم داستان‌نويس. اين آخري را البته پس از انتشار «بهار ۶۳» به عناوين او اضافه شد. کتابي که نثر ساده‌داي داشت و داستاني متفاوت را روايت مي‌کرد. داستاني که اثري از روايت شهرستان در آن وجود ندارد و سادگي کلامي و ارجاعات پيش و پس به اتفاقات و خاطره‌هاي متولدين اواخر دهه‌ي ۵۰ و اوايل دهه‌ي ۶۰ باعث شد تا روند داستان، روندي دوست داشتني باشد و به دل بنشيند. اما حالا خبر رسيده است که چاپ اول کتاب «بهار ۶۳» به پايان رسيده و نشر چشمه، در حال انجام کارهاي لازم براي انتشار چاپ دوم اين کتاب است. مجتبا پورمحسن ۳۰ ساله، مجتبا پورمحسن روزنامه‌نگار، شاعر يا هر چيز ديگر است، کسي که خودش اعتقاد دارد: «ولي ته دلم هيچ‌کدام ازاين عنوان‌ها را نمي‌خواهم، من دلم محصولات اينها را مي‌خواهد، کتاب‌ها را. عنوان‌ها به درد جاهاي ديگري مي‌خورد که من زياد بهشان علاقه‌مند نيستم.» اما به هر حال، هر عنواني که داشته باشد، نخستين کتاب داستان او، به چاپ دوم رسيده است و نشان مي‌دهد که مي شود به آينده‌ي داستان‌نويسي او اميدوار بود.

سه‌شنبه – ۳ آذر ۱۳۸۸